MEDIB AB erbjuder snabbtest av droger
Det tilltagande missbruket kräver en aktiv insats av ledningen på arbetsplatser. Det är viktigt att med enkla medel kunna identifiera ett missbruk eller en förbjuden drog för att vidta olika åtgärder.
MEDIB AB är specialiserade på snabbtester för indikation av otillåtna substanser och inom 3 minuter får man fram ett tillförlitligt resultat.  MEDIB AB kan erbjuda flera olika typer av snabbtester med 1, 5 eller 9 substanser som snabbt kan identifieras med ett enda test.
 
Företaget har t.ex. utarbetat ett  5-test som består av en platta med  5 remsor som doppas ner i ett urinprov i cirka 10 sekunder. Det finns ett indikeringsfönster för var och en av de 5 substanserna som kan identifieras och efter 3 minuter kan resultatet avläsas på plattan.
Avläsningen är också mycket enkel och lättöverskådlig. Om det visas två röda linjer är resultatet negativt. Om det visas en röd linje är resultatet positivt. Snabbtesterna tillverkas under sträng kontroll och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och EN 46001.
 
Snabbtestet har en mycket hög tillförlitlighet, men man bör ändå alltid skicka ett urinprov som indikerat positivt resultat till en verifikationsanalys på ett laboratorium. Detta görs framför allt för att få ett resultat som är juridiskt hållbart. Fördelen gentemot traditionella tester är att företaget minskar mängden urinprov som skall skickas samt att den anställde får ett resultat direkt.
Det  vanligaste testet  spårar 5 narkotikagrupper. Det finns två standardvarianter av 5-testet. Båda har indikering för amfetaminer, THC (Hasch, marijuana), metamfetaminer (ecstasy), opiater (heroin, morfin) och Bensodiazepiner   (t.ex. Valium). Dessutom finns möjlighet att skräddarsy testet med valfria ämnen. 5-testet lämpar sig mycket väl för ett företag som vill få ett grepp om användningen av otillåtna substanser bland personalen.
 
MEDIB AB kan även hjälpa företag att utveckla en drogpolicy så att ledningen vet hur de ska agera om personalen har ett narkotikamissbruk.
- Det handlar inte om att avskeda personalen utan att se till att personalen blir av med missbruket för att han eller hon skall kunna sköta sitt arbete på bästa möjliga sätt, säger Susanne Nidemar på MEDIB AB, som  menar att det är vanligt att personer vars missbruk upptäcks uttrycker en tacksamhet över att de äntligen kan ta itu med problemet.

MEDIB Skandinavien AB

Bransch:
Teknik / Tjänster

Telefon: 040-450019
Fax: 040-450619


Email:
medib@telia.com

Hemsida:
www.medib.se

Adress:
MEDIB Skandinavien AB
V. Häggviksvägen 15
23632 Höllviken

| 13 SENASTE FÖRETAGEN